“Zorg, opvang en welzijn in de wijk”
Segbroek

De Kleine Linde

Voorschool/Peuterspeelzaal De Kleine Linde 

Adres:  2de Braamstraat 4-5 (in basisschool De Drie Linden), 2563 TX, telefoon 070 - 205 2491.

Leidsters: Diana Stoet en Chantal Schroevers
Oudercoördinator: Judith Buitelaar

website: basisschool De Drie Linden

Informatieboekje De Kleine Linde
 
Landelijk Register Kinderopvang

 

Samenspel

Woensdag van 9.00 - 11.00 uur

Leidsters: Monica Radesma en Anne Schutterop

Deelname is gratis 

Folder Samenspel.pdf